Lyset tiltager i oktober,
der er sølvskær i løvets gråtoner,
for hver gang jeg løsriver blikket
fra skærmen
er der vokset noget gyldent frem,
jeg hører fryseren brumme,
lader blikket følge
rummets konturer,
rammerne omkring motiverne,
skelner en form fra en anden,
sanser,
løsner
iagttagelse for iagttagelse,
suk for suk
giver kroppen slip på en krampe
så talrig som det, der er uudtalt.