Det forlyder, at virkeligheden i sin nuværende form
er på vej ind i en ny fase,
brystkasserne eksploderer i sorte og hvide fugle,
fluerne slikker sukker og skider Salmonella,
maddikerne fra Lucilia sericata udskiller enzymer
i nekrotisk væv og redder lemmer,
kontinuerligt forandrede perspektiver splitter
sjælens krumbøjede retina i kalejdoskopisk ømhed,
mens kanonerne kvækker det eneste sprog
fraværet endnu har at rejse sig ved. Verden rumler.