Wittgenstein blev citeret i en tråd på facebook. Det ramte mig et sted, jeg har mistet evnen til at finde, medmindre jeg bliver trukket derhen af et tilfælde. Virkelighedens praktikaliteter æder mig op og stiller sig i vejen for skriften. Jeg ville ønske, jeg kunne træde ind i sproget og blive der uden at være nødt til at deltage i det, der kaldes virkeligheden med dens hierarkier, ideligt fluktuerende magtbalancer og duelighedskamp.

”Mit sprogs grænser betyder min verdens grænser.”

Han var citeret på engelsk, efternavnet var stavet forkert og i stedet for ’betyder’, stod der: is. Wittgenstein skriver i Tractatus Logico-Philosophicus,” Die Grenzen meiner Sprache bedeutet die Grenzen meiner Welt. “ Han har set det som væsentligt, at grænserne ikke er, men at de betyder. Det giver plads til refleksion i hans formulering. ‘Er‘ er en endegyldig stillingtagen på publikums vegne, hvor én betegnelse ligestilles med en anden, hvorimod ‘betyder‘ er elastisk. Det tillader en tøven hos publikum, der lige må overveje, hvad der ligger i ’betyder’. At noget betyder noget eller er årsag til noget, er ikke det samme som, at det ER noget. ”Han er sur,” er forskelligt fra: ”Han stirrer ned i jorden uden at smile og det plejer at betyde modvilje.” Og han er mere end det. Han er ikke kun sur, som synes at være det mest fremtrædende hos iagttageren i det øjeblik. ’Betyder’ lader publikum studse og reflektere sammen med Wittgenstein over den kendsgerning, at vi lader os forme af sproget uden at kunne se ud på den anden side af det. Sprogets logiske struktur er alt, der er. Det former vores tanker om verden og dens indbyrdes relationer, som vi er elementer i. Indtil der sker en forandring i sprogbrugernes måde at bruge sproget på og idéen om sprogspil opstår, men det er en anden historie, som Wittgenstein skriver om i Filosofiske undersøgelser. Indtil da – og også efter, men mindre definitivt – står ’betydning’ som en gåde, der lader os tænke over forskellen på at være og på at være årsag til. – Han betyder sur. Du anspores til at overveje tegnene på surhed hos ham. Mit sprogs grænser betyder min verdens grænser. Du anspores til at overveje de tegn på dit sprogs grænser, som er årsag til grænserne for din verden. Måske. For sproget fungerer ikke på samme måde i mig som i dig, men vi kan for det meste snakke sammen, fordi vi har lært at følge et fælles sæt regler, sprogspil, for sprogbrug.