Det sner i april, rummet flimrer,
jeg tænker på,
om jeg kan sætte dig på plads,
om det er en ting
i dette rum,
eller om alt kun er øjne og sprog.