Af alle mine årstider
var den uden dig den sværeste.
I denne årstid, hvor jeg er
sammen med mig,
begynder væggene at blomstre.