The mind, as it comprehends its own
repetitive and wandering thoughts,
becomes emptied of its own formulations.

– Krishnamurti

Etymologisk kan navnet Yvonne stamme fra germansk, ivo, eller fra gælisk, íwa (engelsk: yew; dansk: taks). Det betyder taks eller bue. Ivo er siden højmiddelalderen brugt blandt normannere. Navnet findes på tysk i formen Ivonne, som er hunkønsformen af Ivo. Yvonne er fransk, hunkønsformen af Yves eller Yvon. Navnet kan henvise til en beskæftigelse som bueskytte, da taks er ideelt til langbuer. Der var i middelalderen en udbredt dyrkning af taks til dette formål. Der er en anden mulighed. Mit navn kan stamme fra det græske Ioannes, som er afledt af det hebræiske Yehochanan, som betyder: Gud er nådig. Johannes, eller John, som er den korte form, og hunkønsformerne, fx Johanne og Yvonne, kan så betyde: Den som Gud ser i nåde til.

Jeg plejede at hælde til den sidste forklaring og sige, at mit navn betyder den som Gud ser i nåde til. Ifølge ordnet.dk kan nåde betyde Guds barmhjertige og tilgivende kærlighed. I dén forstand ser jeg ingen nåde i mit liv; medmindre jeg forestiller mig, at jeg har gjort mig skyldig i noget forfærdeligt og derfor fortjent til noget værre, og at Gud – igennem mine forældres valg af navn – har forskånet mig for det, der var værre.

Hvordan gjorde jeg mig fortjent til at skulle gøre mig fortjent til kærlighed? Og hvad er værre end det? Ikke at kunne gøre mig fortjent til kærlighed nogensinde? Så er der måske håb forude, hvis jeg er ramt af nåde. Kan nåde måske være at forblive i kontakt med kærligheden i mig selv og at tro på mig selv, selv når jeg oplever stor modgang? Er jeg genstanden for Guds nåde, eller lader Gud sin nåde sprede ind i verden i kraft af den styrke, jeg må udvikle for at forblive kærlig? Eller: tvinger visse livsomstændigheder mig til at udvikle den nødvendige styrke til at tage kampen op imod magtfulde og destruktive andre? – og vinde. En styrke jeg kun kan udvikle ved at tage ansvar og handle; ved at gøre alt det, jeg frygter, og derigennem opnå mestring. Så jeg ender som min egen tilgivende og barmhjertigt elskende gudinde, der ikke er prisgivet nogens nåde.

Det er et mystisk emne, jeg har valgt til min første prosatekst efter lang tids stilhed. Egentlig leger jeg bare med nogle tanker. Jeg tror ikke på, at navne kan have en iboende kraft. Jeg tror, at mennesker kan tillægge navne, ord, bogstaver og symboler kraft og betydning. Og at den kraft og betydning, vi tillægger dem – på samme måde som vi lader os påvirke af tanker –, kan være afgørende for, hvordan vores liv udformer sig.

Jeg ønsker at skrive fra et sted, der ikke er kapret af fortiden. Jeg vil søge nye ord, ny kraft. Jeg vil finde min indre bueskytte. Ud fra kilderne at dømme synes iv etymologisk set også mere rigtigt end Yehochanan. Ikke at det konkret betyder noget, hvor mit navn stammer fra, men i min bevidsthed kan det gøre stor forskel.

bue og pil er i lange perioder af menneskehedens historie hovedvåben til kamp, krig og jagt. De tillægges symbolske kvaliteter som tapperhed, viljekraft, herskerevne.

Citatet stammer fra Den store danske. Der er en væsentlig forskel på at være prisgivet en andens nåde, og at være den, der tager skæbnen i sin egen hånd og handling for handling gør sig til mester i at bruge et våben. Hvad er buen som våben en metafor for i mit liv? Der er kun ét svar. Jeg har tænkt mig at blive en mester.

¤

Kilder
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivo
https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes
http://www.navnebetydning.dk/pigenavn/Yvonne.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/Yvonne
https://www.ebabynames.com/#!meaning-of-Yvonne
https://no.wikipedia.org/wiki/Yvonne
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=n%C3%A5de&tab=for#betydning-2
http://denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Redskaber_og_genstande/bue_og_pil