Da jeg tror, jeg har været det
værste igennem, rejser
ydmygelsen
sit grimme fjæs af mudderet,
den ligner skammen, men
skammen
er et indre anliggende,
det er skammen over
ikke at have været i stand til at
beskytte mig selv,
det er skammen over
ikke at have været elsket,
ydmygelsen derimod
ligger i erkendelsen af, at
min ødelæggelse
hele tiden
var en andens bevidste hensigt.