Manden viger ikke tilbage for ubehag, han er den samme i sandhed, kærlighed og ensomhed. Han er snart hjemme i tryghed efter længe at have strejfet om som ensom kriger.

I vildmarken lærte manden at være alene om sin overlevelse. Han øver sig til stadighed i at øve modstand og være sin egen støtte, når det ukrænkelige i ham trues, så han til stadighed kan være en støtte når det ukrænkelige udenfor ham trues.

Manden er det maskuline princip i mig og i enhver kvinde, som bliver tydeligere, jo mere det nærmer sig hjemmet, hvor selvets lys er blevet tændt.

#februaryfiction #februaryfiction2019