Det er en gammel historie. Lige gå gammel som mennesket selv. Eller menneskets Selv og et fravær af det.

Jo mere jeg nærmer mig labyrintens midte, des mindre er det muligt for mig at tale højt om det, jeg ser, uden også at gøre mig selv til et legitimt mål for de destruktive kræfter, jeg forsøger at afsløre kilden til.

Der findes ét heldigt udfald: at se skyggen i mig selv og have modet til at lade den tage kampen imod skyggerne i verden omkring mig uden selv at blive til skygge. Og så findes der en række uheldige udfald.

#februaryfiction

#februaryfiction2019