Det uhyrlige, der foregår så subtilt,
at det undviger al beskrivelse
– og selv hvis det lod sig indfange,
selv hvis det lod sig tro,
ville ingen kunne gøre sig begreb
om omfanget af den lidelse,
det uhyrliges kilde er årsag til,
(hvordan skulle de,
når du ikke selv kan; når du først nu,
hvor det hele gentager sig
for dit vantro, vanvittigt vågne blik,
begynder at ane et omrids)
og derfor er det uden betydning,
om andre tror dig, for
det er dig, der afgør, om du er offer.