En fed due fouragerer i solen
under hækken på det modsatte fortov.
Jeg overvejer, hvordan det kunne gå så galt.
ikke med duen, der
ikke ser ud til at lide af bekymringer,
men med et liv
der kunne have fyldt så meget mere
end ensomheden
efter åbenlys foragt gentaget gang på gang.

 

 

 

 

 

Reklamer